فروشگاه سورس یونیتی

برین نت،تحقق تله پاتی به لطف تکنولوژی

جولای 5, 2019

سیستم برِین نِت (BrainNet) توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه واشنگتن توسعه داده شده و اولین شبکه بین مغز در نوع خود است. به گفته محققان این سیستم پیشرفت مهمی در تحقق ارتباط تله پاتیک به شمار می رود.

به ادعای محققان این اولین باری است که یک فرد می تواند تنها با استفاده از فکر خود اطلاعات را هم بفرستد و هم دریافت کند. علاوه بر این اولین سیستمی است که چنین قابلیتی را برای بیش از دو نفر ارائه می دهد.

در آزمایش، یک بازی مشابه با تتریس در نظر گرفته شد و دو فرد که تنها بازی را می دیدند ولی کنترلی روی آن نداشتند تلاش کردند اطلاعات را به فرد سومی ارسال کنند. هر سه فرد در اتاق های جداگانه بودند و امکان مشاهده و شنیدن یکدیگر و صحبت با هم را نداشتند. فرد سوم تنها می توانست بخش محدودی از بازی را مشاهده کند و برای باقی اطلاعات به دریافت از دو فرد دیگر و به واسطه برین نت متکی بود.

برین نت

به گفته «آندریا استوکو» از محققان پروژه برین نت برای ارسال پیام ها به گیرنده از کابل و وسیله ای مشابه با راکت که به پشت سر فرد گیرنده وصل می شد، استفاده شد. یک سیم پیچ وظیفه تحریک کردن بخشی از مغز فرد گیرنده را بر عهده داشت؛ بخشی که سیگنال های دریافت شده از چشم را تفسیر می کند.

به عبارت دیگر در این فرایند نورون های بخش پشت مغز به گونه ای فریب داده شدند که فرد تصور کند سیگنالی از چشم دریافت شده است. طی این فرایند فرد گیرنده تصور مشاهده قوس های روشنی را داشت که ناگهان در مقابل چشمان او ظاهر می شدند.

محققان امیدوارند در آینده تکنولوژی برین نت به حدی پیشرفت کند که حل مسائل پیچیده توسط گروهی از افراد با مغزهای متصل را ممکن نماید.

منبع:digiato.com