در یونیتی می توانیم افکت تصویری ایجاد کنیم که در پشت سر یک شئ در زمانیکه در حال حرکت است ، یک دنباله ایجاد شود . مثل یک کشتی که در دنبالش موج به جای می گذارد ، یک دنباله نشان می دهد که شئ کجا بوده است ، در چه جهتی در حال حرکت است و چه سرعتی دارد .

ذر آموزش یونیتی- قسمت سی‌ام ما در بازی خود ، به این خصوصیت نیازی نداریم ، اما شما می توانید از آن در بازی های دیگرتان به سادگی استفاده کنید . پس ما آن را همراه با کارکتر Colt نشان می دهیم . برای انجام آن ، مراحل زیر را دنبال کنید:

. ۱ در نمای Hierarchy ، گزینه ThirdPersonController را انتخاب کنید.

. ۲ در نمای Inspector ، دکمه Add Component را کلیک کنید.

. ۳ به شکل زیر ، Renderer Trail << Effects  را انتخاب کنید :

آموزش یونیتی- قسمت سی‌ام

۴ .در نمای Inspector ، گزینه Shadows Cast را on قرار دهید . این کار باعث می شود ، دنباله رندر شده دارای سایه باشد . سایه ها بسته به اندازه دنباله و مکان نسبی آنها نسبت به منبع نور هستند .

. ۵ دقت کنید که گزینه Shadows Receive انتخاب شده باشد .

۶ .متریال Yellow_Mat را به فیلد ۰ Element | Materials درگ کنید تا متریال زرد نورانی به دنباله اعمال شود :

آموزش یونیتی- قسمت سی‌ام
۷ حالا با اجرای بازی این افکت تصویری را ببینید . می بینید که Colt در پشت سرش یک دنباله زرد رنگ به جا می گذارد . در تصویر زیر ، قسمتی از دنباله که قوس دار شده ، نشان می دهد که Colt پریده است :

آموزش یونیتی- قسمت سی‌ام

چند تنظیمات دیگر مربوط به Renderer Trail وجود دارد که باید دقت کنید :

  • Time : در اینجا اندازه دنباله را مشخص می کنید . مقادیر به ثانیه هستند .
  • width Start : عرض دنباله در نقطه شروع .
  • width End : عرض دنباله در نقطه پایان .
  • Autodestruct : بعد از اینکه شئ به مدت زمانی که در قسمت Time مشخص کرده بودید به حالت استراحت رفت ، به صورت اتوماتیک نابود شود .

نکته: اگر گزینه Autodestruct مربوط به Renderer Trail را به کارگیری کنید ، شئ شما بعد از گذشتن تعداد ثانیه هائی که در قسمت Time مشخص کرده اید ، نابود خواهد شد . در خصوص کاراکتر Colt ، خواهید دید که بعد از اینکه بیکار می شود ، به صورت اتوماتیک نابود می شود . این خصوصیت برای چیزهائی مثل جرقه ها و شهاب سنگ ها عالی است اما برای کاراکتر اصلی ما مناسب نیست . برای غیر فعال کردن این افکت ؛ در نمای Inspector ، تیک گزینه Renderer Trail را بردارید.


منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi