آموزش یونیتی- قسمت بیست و نهم

سایه

حتما توجه کرده اید که همه درخت های بازی ما سایه دارند اما حیوانات ، بازیکن و انبارها دارای سایه نیستند . در Terrain به صورت پیش فرض تنظیمات Shadows Cast) سایه) فعال است :

آموزش یونیتی- قسمت بیست و نهم

درخت ها نیز سایه دارند . این سایه ها از سمتی (directional) که در صحنه داریم ، ناشی می شوند . به راحتی می توانید در نمای Inspector این نور را غیرفعال کنید:

آموزش یونیتی- قسمت بیست و نهم


اما اگر بخواهیم دو کشاورز و حیوانات مزرعه نیز سایه داشته باشند ، چطور ؟ با انجام دو مرحله می توانیم به هر شئ بازی ، سایه را اضافه کنیم:

  . ۱ به شکل زیر ، در نمای Hierarchy ، گزینه Farmer | Reference_Character1 | Farmer را انتخاب کنید:

۲٫  در قسمت Farmer-texture نمای Inspector گزینه Shader | Legacy Shaders | Diffuse را انتخاب کنید.

آموزش یونیتی- قسمت بیست و نهم

آموزش یونیتی- قسمت بیست و نهم – حالا می بینید که Poo Pa ، کشاورز مسن ما ؛ سایه دارد . انیمیشن هایش را تماشا کنید ! می بینید که سایه متحرک است:

 

منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi