آموزش یونیتی- قسمت چهاردهم

بازی ما ، مثل اغلب بازی ها ؛ شامل کاراکترهای انیمیت شده است . حتی اگر یک کاراکتر غیربازیکن ، فقط یک انیمیشن حالت بیکاری (idle )داشته باشد ، مهم این است که آنها متحرک سازی شده باشند . در غیر این صورت ، کاراکترها بیشتر یک مجسمه خواهند بود تا یک کاراکتر !

کاراکتر کشاورز کوچک Colt


اجازه دهید کار بر روی کاراکتر Colt را ادامه داده و مطمئن شویم که همه انیمیشن هایش به درستی کار می کند . با باز کردن پوشه آن در نمای Project ، می بینید که ۵ انیمیشن دارد . انیمیشن ها عبارتند از :

  • idle (حالت بیکاری)
  • run (دویدن)
  • take (برداشتن)
  • talk (صحبت کردن)
  • walk (راه رفتن)

این انیمیشن ها از قبل ایجاد شده اند به همین دلیل می توانیم از آنها در بازیمان استفاده کنیم :

آموزش یونیتی- قسمت چهاردهم


به نظر می رسد بعضی از این انیمیشن ها به درستی کار می کنند ؛ علت ، کنترل کننده کاراکتری است که استفاده کرده ایم . برای مثال ؛ اگر بازی را اجرا کنید ، می بینید که مثلا انیمیشن walk به کلیدهای جهتی صفحه کلید یا کلیدهای WASD ، واکنش نشان می دهد . همچنین اگرچه ما هنوز انیمیشن پرش زدن را ایجاد نکرده ایم اما ، Colt  می داند چطور بپرد . برای تست این کار ، کلید space را در هنگام اجرای بازی فشار دهید :

آموزش یونیتی- قسمت چهاردهم

آموزش یونیتی- قسمت چهاردهم


این جادو نیست بلکه مزایای استفاده از کنترل کننده کاراکتر سوم شخص موتور بازی یونیتی است .

بعضی از انیمیشن ها به صورت پیش فرض ، بخشی از کاراکتر است ؛ بقیه با استفاده از ابزارهای بیرونی ایجاد می شود و بعضی نیز در داخل یونیتی ایجاد خواهند شد .

کاراکتر کشاورز مسن


بـــا درگ شـــئ از نمـــای Project بـــه داخـــل نمـــای Scene ، مـــی تـــوانیم کـــاراکتر کشـــاورز مســـن را بـــه بــازی اضــافه کنــیم . مــا هنــوز آمــاده ایــن کــار نیســتیم امــا مــی خــواهیم انیمیشــن هــایش را ببینــیم . در نمــای Project مــی بینیــد کــه کشــاورز مســن انیمیشــن هــای idle ، talk و walk دارد . هرچنــد مــا از انیمیشــن walk در بازیمــان اســتفاده نمــی کنــیم ، امــا پــس از پایان آموزش مــی توانیــد از آن برای توسعه و بهتر کردن بازی استفاده کنید .

حیوانات مزرعه


بازدید بقیه منابع در نمای Project نشان می دهد که کاراکترهای جوجه ، مرغ ، گراز و بچه گراز دارای یک انیمیشن idle و یک انیمیشن غذاخوردن (eat) هستند . کار دیگری برای این حیوانات جز ایستادن در یک طرف و غذاخوردن ، وجود ندارد .

همانطور که بعدا خواهید دید ، ما اسکریپت هائی را به این حیوانات اضافه می کنیم تا بفهمیم ، چقدر غذا خورده اند و چقدر رشد کرده اند .

پیش نمایش انیمیشن ها


هنگام اجرای بازی ، همه انیمیشن ها دارای انیمیشن idle هستند که هنگامی که کاراکتر در حال بیکاری است ، پخش می شود .

  • انیمیشن eat هنگامی پخش می شود که غذا برای خوردن یا آب برای نوشیدن وجود داشته باشد .
  • انیمیشن walk کاراکتر Colt ، در پاسخ به ورودی صفحه کلید یا ماوس ، پخش خواهد شد .

ما اسکریپت هائی را برای مدیریت انیمیشن take کاراکتر Colt و انیمیشن talk هردو کشاورز ، اضافه خواهیم کرد . بدون اینکه مجبور باشیم ابتدا بازی را تکمیل کرده و اسکریپت ها را اضافه کنیم ، یونیتی قابلیت پیش نمایش انیمیشن ها را به ما می دهد .

بازی ما ۱۶ انیمیشن دارد ، بنابراین قابلیت پیش نمایش آنها بدون برنامه نویسی ، زمان را خیلی ذخیره خواهد کرد . اجازه دهید انیمیشن های Colt را ببینیم . در مراحل زیر ، روی انیمیشن take متمرکز خواهیم بود :

۱- در نمای  Project گزینه Assets | Farmer Boy | FarmerBoy_Take را انتخاب کنید


۲- در نمای Inspector ، به شکل زیر روی قسمت Animations کلیک کنید.

آموزش یونیتی- قسمت چهاردهم


۳- در نمای Inspector ، به شکل زیر ؛ پنجره ای که Colt در آن قرار دارد را درگ کنید تا به اندازه کافی بزرگ شود :

آموزش یونیتی- قسمت چهاردهم


۳-حالا دکمه play را کلیک کنید تا انیمیشن پخش شود :

آموزش یونیتی- قسمت چهاردهم


می توانید ۱۵ انیمیشن دیگر را نیز ببینید . در بخش بعدی ، با استفاده از عملکرد درونی ایجاد کلیپ انیمیشن یونیتی ، خودمان انیمیشن ایجاد می کنیم .


منبع:
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi