آموزش یونیتی قسمت دوازدهم

چندین ابزار وجود دارد که می تواند به منظور ایجاد اشیاء سه بعدی برای استفاده در یونیتی ، به کار گرفته شود . یکی از اینها Blender است.  Blender یک نرم افزار رایگان و متن باز مخصوص مدل سازی سه بعدی است . کتاب ها و آموزش ها زیادی در خصوص نحوه استفاده از این نرم افزار و تولید منابع مورد نیاز وجود دارد . آموزش نحوه ایجاد این منابع از پایه ، خارج از محدوده این آموزش است .

کاری که ما در اینجا انجام می دهیم ، استفاده از شئ Blender و ذخیره آن به فرمت قابل استفاده یونیتی است . برای این کار ، مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک کپی از نرم افزار Blender را از سایت http:// www. blender.org  دانلود کنید.
 2. فایل blend.stalk_corn را که در پوشه ۳ Chapter فایل منابع کتاب دانلود شده ، انتخاب کنید .
 3. Blender  را اجرا کنید.
 4. از منو File گزینه Open را انتخاب کنید.
 5. فایل blend.stalk_corn را که قبلا دانلود کردیم ، انتخاب کنید.
 6. دکمه File Blender Open را انتخاب کنید . حالا می توانید شئ را در Blender ببینید :
آموزش یونیتی قسمت دوازدهم

آموزش یونیتی قسمت دوازدهم

حالا باید شئ را به فرمت قابل استفاده یونیتی تبدیل کنیم . برای این کار:

 1. به منو Export>> FBX (.fbx)<< File  رفته تا شئ را به شکل یک فایل .fbx ذخیره کنیم.
 2. مسیری را برای ذخیره فایل انتخاب کنید.
 3. روی دکمه Export FBX  کلیک کنید.
 4. یونیتی را اجرا و پروژه را باز کنید.
 5. از منو Assets گزینه  Import New Asset را انتخاب کنید . پنجره Asset New Import باز می شود.
 6. فایل fbx .را که ذخیره کرده بودید ، انتخاب کرده و دکمه Import را کلیک کنید.
 7. Blender را ببندید.
 8. پروژه یونیتی را ذخیره کنید . حالا در نمای Project ، مدل بوته ذرت را می بینید .
 9.  

منبع:
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi