آموزش یونیتی-قسمت بیست و پنجم

بسیاری از بازی ها هنگامی که در ابتدا اجرا می شوند ، با یک منو تمام صفحه ( full screen menu -) شروع می شوند . آیتم هائی که معمولا روی این صفحه ها وجود دارند شامل متن ها ، تصاویر و دکمه ها هستند . متن معمولا عنوان بازی را نمایش می دهد و تصاویر نیز مربوط به بازی هستند . یک یا چند دکمه نیز از آیتم های معمولی UI روی صفحه اصلی بازی هستند . یک بازی ساده ممکن است فقط یک دکمه Play داشته باشد درحالیکه بازی های پیشرفته تر شامل دکمه های بیشتری هستند .

با انجام مراحل زیر ، یک صحنه جدید برای بازیمان ایجاد می کنیم . این صحنه اصلی است که دکمه play را نمایش می دهد . هنگامی که کاربر روی این دکمه  کلیک می کند ، صحنه مزرعه کشاورز بارگذاری خواهد شد:

 . ۱ صحنه فعلی و پروژه را ذخیره کنید.

. ۲ برای ایجاد یک صحنه جدید ، از منو  File گزینه   New Scene را انتخاب کنید.

. ۳ این صحنه را با نام MainScene _ ذخیره کنید.

آموزش یونیتی-قسمت بیست و پنجم


 نکته: من اسم همه صحنه ها را با یک _ شروع می کنم تا همیشه در بالای نمای Project نشان داده شوند . اگر شما نیز صحنه های زیادی دارید ، می توانید در نمای Project یک پوشه Scenes ایجاد کنید . برای بازی های بزرگ تر ، صحنه ها را با اعداد ترتیبی مثلا به شکل Main_01 ، Jungle_02 ، Cave_03 و … نام گذاری کنید.

 . ۴ حالا باید در نمای Hierarchy ، اطلاعات _MainScene همراه با دوربین اصلی آن را ببینید . نگران نباشد ، همه اطلاعات _FarmScene هنوز سالم و دست نخورده وجود دارند .

نکته: می توانید در نمای Project ، با دو بار کلیک کردن بر روی اسم صحنه ، بین صحنه ها جابه جا شوید.

 . ۵ با انتخاب منو Settings Build | File به پنجره settings build دسترسی پیدا کنید.

 . . ۶ از نمای Project ، هر دو صحنه را به قسمت Build in Scenes درگ کنید.

. ۷ صحنه ها را طوری چینش کنید که صحنه_ MainScene ، صحنه شماره ۰ باشد و _FarmScene صحنه شماره ۱ :


.۸پنجره Settings Build را ببندید.

. ۹ پروژه را ذخیره کنید . حالا یک دکمه به این صحنه جدید اضافه می کنیم تا هنگامی که کلیک شود ، صحنه _  FarmSceneبارگذاری گردد.

. ۱۰ منو Button << UI << GameObject را انتخاب کنید . این کار یک canvas همراه با یک دکمه و یک شئ EventSystem اضافه می کند.

 . . ۱۱ در نمای Hierarchy ، دکمه را باز کنید تا مولفه text را ببینید . همه دکمه ها یک مولفه text دارند.

 : ۱۲ در نمای Hierarchy ، دکمه را به Play _ Buttonتغییرنام دهید.

. ۱۳ در نمای Inspector ، متن مولفه text را به Play تغییر دهید . حالا باید در وسط canvas یک دکمه Play داشته باشید :

آموزش یونیتی-قسمت بیست و پنجم

آموزش یونیتی-قسمت بیست و پنجم


.۱۴برای ایجاد یک اسکریپت جدید ، منو C # Script<< Create << Assets را انتخاب کنید . هنگامی که بازیکن دکمه play را کلیک کند ، این اسکریپت اجرا خواهد شد.

. ۱۵ این اسکریپت جدید را به LoadSceneOnClick تغییر نام دهید.

. ۱۶ به منظور ویرایش این اسکریپت در MonoDevelop ، روی آن دوبار کلیک کنید.

. ۱۷ کدهای زیر را وارد کنید:


۱۸٫اسکریپت را ذخیره کرده و به یونیتی برگردید.

. ۱۹ این اسکریپت را به canvas درگ کنید.

. ۲۰ در نمای Hierarchy ، گزینه Play _ Buttonرا انتخاب کنید.

. ۲۱ در نمای Inspector ، مثل تصویر زیر ، در پائین کامپوننت (Script (Button ، تابع ()Click On را می بینید:

آموزش یونیتی-قسمت بیست و پنجم


 . ۲۲ روی علامت + کلیک کنید تا یک تابع به لیست Click On() اضافه کنیم.

۲۳٫ از نمای Hierarchy ، قسمت Canvas را به ناحیه None (Object )نمای Inspector درست زیر برچسب () Click On ، درگ کنید.

 . ۲۴با استفاده از منو No Function در ناحیه On Click () گزینه LoadSceneOnClick | LoadScene (int)، را انتخاب کنید.

. ۲۵ آخرین کار ، تغییر پارامتری است که به تابع LoadScene (int )پاس می دهیم . در قسمت  Click On() ، به شکل زیر ، پارامتر را از ۰ به ۱ تغییر دهید :

آموزش یونیتی-قسمت بیست و پنجم

آموزش یونیتی-قسمت بیست و پنجم


۲۶٫صحنه و پروژه را ذخیره کنید .

حالا هنگامی که بازی را play کنید ، چند تغییر خواهید دید . اولا یک صحنه جدید همراه با یک دکمه Play نمایش داده می شود . هنگامی که کاربر این دکمه را کلیک می کند ، صحنه مزرعه کشاورز بارگذاری شده و بازی به صورت عادی قابل اجرا می شود . می توانیم با اضافه کردن دکمه خروج از بازی ، منو را کامل تر کنیم . همچنین با اضافه کردن یک تصویر پس زمینه ، منو را زیباتر کنید .


منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi