آموزش یونیتی- قسمت بیست و هشتم

در این بخش مثال های زیر را بررسی می کنیم :

  • گوی نورانی
  • سایه
  • دنباله
  • گوی نورانی

تابلو موجود روی انبار Colt را ببینید:


  اجازه دهید یک گوی نورانی به آن اضافه کنیم:

۱٫ در نمای Project ، گزینه Materials را انتخاب کنید.

۲٫ منو Material << Create << Assets را انتخاب کنید.

۳٫ متریال جدید را Yellow_Mat بنامید.

۴٫ در حالیکه Yellow_Mat در نمای Project انتخاب شده باشد ، رنگ را از سفید به زرد تغییر دهید.

۵٫ منو GameObject >> 3D Object >> Sphere  را انتخاب کنید.

۶٫ کره را SignLight بنامید.

۷٫ کره SignLight را به بالای تابلو انبار Colt ببرید و همسطح در انبار ، قرار دهید.

۸٫ کره را تغییر اندازه دهید تا روی در به شکل مناسب ظاهر شود.

۹٫ در حالیکه کره SignLight در نمای Hierarchy انتخاب شده باشد ، متریال Yellow_Mat را به فیلد Mesh Renderer | Materials | Element 0  موجود در نمای Inspector درگ کنید.

آموزش یونیتی- قسمت بیست و هشتم

آموزش یونیتی- قسمت بیست و هشتم


حالا گوی ایجاد شده است و آماده ایجاد نور هستیم.

۱۰٫ منو Spotlight << Light << GameObject را انتخاب کنید.

۱۱٫ در نمای Hierarchy ، قسمت Spotlight را درگ کنید تا به شکل زیر ، زیرمجموعه قسمت SignLight   شود:

آموزش یونیتی- قسمت بیست و هشتم


۱۲٫ در نمای Scene ، قسمت Spotlight را حرکت دهید تا در داخل کره ظاهر شود.

۱۳٫ را Spotlight را بچرخانید تا درخشش نور به طور مناسب روی تابلو انجام شود.

۱۴٫ درحالیکه Spotlight انتخاب شده است ، در نمای Inspector ، گزینه Range را به ۳ تغییر دهید.

۱۵٫ در نمای Inspector ، رنگ را به همان رنگ زردی که برای متریال Yellow_Mat استفاده کردید ، تغییر دهید.

۱۶٫ تیک گزینه Halo Draw را بزنید.

۱۷٫ صحنه و پروژه را ذخیره کنید.

 با پلی کردن بازی ، این افکت را خواهید دید .

آموزش یونیتی- قسمت بیست و هشتم

منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi