آموزش ساخت منو در یونیتی

ویژگی MenuItem به شما امکان می دهد آیتم های منو را به منوی اصلی و منوهای زمینه پنجره Inspector اضافه کنید.

ویژگی MenuItem هر تابع استاتیک را به دستور منو تبدیل می کند. فقط توابع استاتیک می توانند از ویژگی MenuItem استفاده کنند.

برای ایجاد یک کلید میانبر، از کاراکترهای ویژه زیر استفاده کنید: % (ctrl در ویندوز و لینوکس، cmd در macOS)، ^ (ctrl در ویندوز، لینوکس و macOS)، # (shift)، و (alt). اگر به ترکیب کلیدهای اصلاح کننده خاصی نیاز نباشد، کلید را می توان پس از خط زیر نشان داد. به عنوان مثال، برای ایجاد یک منو با کلید میانبر Shift+Alt+G، از «MyMenu/Do Something #&g» استفاده کنید. برای ایجاد یک منو با کلید میانبر G و بدون فشار دادن تغییر دهنده کلید، از “MyMenu/Do Something _g” استفاده کنید.

برخی از کلیدهای صفحه کلید ویژه به عنوان کلیدهای میانبر پشتیبانی می شوند. به عنوان مثال، “#LEFT” به Shift-Left نگاشت می شود. کلیدهای پشتیبانی شده مانند این عبارتند از: چپ، راست، بالا، پایین، F1 .. F12، HOME، END، PGUP، PGDN، INS، DEL، TAB و SPACE.

قبل از یک متن کلید میانبر باید یک کاراکتر فاصله وجود داشته باشد. “MyMenu/Do_g” به عنوان کلید میانبر تفسیر نمی شود، در حالی که “MyMenu/Do _g” به عنوان کلید میانبر تفسیر می شود.

آموزش ساخت منو در یونیتی

هنگام افزودن آیتم های منو به منوی “GameObject/” برای ایجاد GameObject های سفارشی، مطمئن شوید که GameObjectUtility.SetParentAndAlign را فراخوانی کنید تا مطمئن شوید که GameObject جدید در صورت کلیک زمینه به درستی بازیابی می شود (نمونه زیر را ببینید). تابع شما همچنین باید Undo.RegisterCreatedObjectUndo را فراخوانی کند تا ایجاد غیرقابل انجام شود و Selection.activeObject را روی شی تازه ایجاد شده تنظیم کند. همچنین توجه داشته باشید که برای اینکه یک آیتم منو در “GameObject/” به منوی کرکره ای ایجاد سلسله مراتب و منوی زمینه سلسله مراتبی منتشر شود، باید با سایر آیتم های منوی ایجاد GameObject گروه بندی شود. این را می توان با تنظیم اولویت آن بر روی ۱۰ به دست آورد (نمونه زیر را ببینید). توجه داشته باشید که برای اهداف قدیمی، منو آیتم‌ها در «GameObject/Create Other» بدون تنظیم اولویت صریح، به جای ۱۰۰۰ پیش‌فرض، اولویت ۱۰ را دریافت می‌کنند – توصیه می‌کنیم از نام دسته‌بندی توصیفی‌تری نسبت به «ایجاد سایر» استفاده کنید و صراحتاً اولویت را روی ۱۰ تنظیم کنید.