فروشگاه سورس یونیتی

بررسی عمقی بیماری ها با فناوری واقعیت مجازی

ژوئن 16, 2019

بررسی عمقی بیماری ها با فناوری واقعیت مجازی

محققان دانشگاه کارنگی ملون با ترکیب فناوری های واقعیت مجازی و مشاهده میکروسکوپی سه بعدی موفق به مشاهده و بررسی عمق سلول های آلوده به عوامل بیماری زا شده اند.

به نقل از یاهونیوز، فناوری جدید بررسی سلول‌های در حال رشد آلوده به عوامل بیماری زا را با دقت بیشتری و به صورت سه بعدی ممکن می‌سازد.

تا به امروز بررسی سلول‌های آلوده شده به ویروس و باکتری، به علت عدم دسترسی به فناوری‌های دقیق و پیشرفته کار ساده ای نبود اما از این پس، بعد از تصویربرداری از سلول‌های مشکوک و ترکیب داده‌های به دست آمده از بررسی میکروسکوپی آنها با فناوری سه بعدی واقعیت مجازی می‌توان درک دقیق‌تری از فعل و انفعالاتی که در سلول‌های آلوده شده، رخ می‌دهد؛ به دست آورد.

این ابزار جدید که ExMicroVR نام دارد، با درک بهتر بیماری‌ها یافتن روش‌های درمانی مناسب‌تر برای آنها را هم تسهیل می‌کند. بررسی وضعیت بیماری شش بیمار در آن واحد با استفاده از این دستگاه ممکن است و لذا دانشمندان می‌توانند از آن برای پیشبرد طرح‌های تحقیقاتی مشترک نیز استفاده کنند.

محققان دانشگاه کارنگی ملون می‌گویند هزینه استفاده از این فناوری نوظهور چندان زیاد نیست و لذا امکان استفاده از آن در کشورهای در حال توسعه نیز وجود خواهد داشت.

تا به امروز بررسی سلول‌های آلوده شده به ویروس و باکتری، به علت عدم دسترسی به فناوری‌های دقیق و پیشرفته کار ساده ای نبود اما از این پس، بعد از تصویربرداری از سلول‌های مشکوک و ترکیب داده‌های به دست آمده از بررسی میکروسکوپی آنها با فناوری سه بعدی واقعیت مجازی می‌توان درک دقیق‌تری از فعل و انفعالاتی که در سلول‌های آلوده شده، رخ می‌دهد؛ به دست آورد.

این ابزار جدید که ExMicroVR نام دارد، با درک بهتر بیماری‌ها یافتن روش‌های درمانی مناسب‌تر برای آنها را هم تسهیل می‌کند. بررسی وضعیت بیماری شش بیمار در آن واحد با استفاده از این دستگاه ممکن است و لذا دانشمندان می‌توانند از آن برای پیشبرد طرح‌های تحقیقاتی مشترک نیز استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری مهر