آموزش یونیتی- درس بیست وهفتم

همانظور که برای شما نیز بدیهی است، یکی از عوامل تاثیر گزار که موجب می شود تا کاربر نهایی احساسی زنده و واقعی تر نسبت در بازی ما تجربه کند، افکت های صوتی به کار رفته در صحنه های مختلف بازی است. در این درس ما خواهیم آموخت که چطور افکت های صوتی را به بازی اضافه کنیم.

علاوه بر الصاق صداها به یک منبع صوتی و انتخاب Play on Awake و Loop ؛ می توانیم از طریق اسکریپت ها نیز صداها را پیاده سازی نمائیم . برای این کار تیک گزینه های Play on Awake و Loop را بردارید . سپس مراحل زیر را انجام دهید:

۱٫ اسکریپت Take. Cs  را به شکل زیر تغییر دهید . ۴ خط کد جدید اضافه شده که با توضیح line new // آمده اند:

 
آموزش یونیتی- درس بیست وهفتم

کدهای جدید ، هربار که بازیکن کلید T را فشار می دهد ، یک افکت صوتی اضافه می کنند.

۲ .سپس ، در نمای Hierarchy ؛ گزینه ThirdPersonController را انتخاب کنید.

۳ . در نمــــای Inspector ، فایــــل صــــوتی Points را از نمــــای Project بــــه فیلــــد Points مربــــوط بــــه ناحیه (Take (Script) در نمای Inspector ، درگ کنید:

آموزش یونیتی- درس بیست وهفتم


۴ . درحالیکه ThirdPersonController در نمای Hierarchy انتخاب شده باشد ، در نمای Inspector ؛ دکمه Add Component را کلیک کنید.

 ۵٫ کنید انتخاب را Audio >> Audio Source را انتخاب کنید.

۶٫ تیک گزینه Play on Awake منبع صوتی را بردارید . این کار باعث می شود هنگامی که بازی بارگذاری می شود ، کلیپ به صورت اتوماتیک پخش نشود . حالا هربار که انیمیشن take کاراکتر اصلی پخش می شود ؛ کلیپ صوتی “points “نیز پخش خواهد شد .


منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi