علاوه بر الصاق صداها به یک منبع صوتی و انتخاب Play on Awake و Loop ؛ می توانیم از طریق اسکریپت ها نیز صداها را پیاده سازی نمائیم . برای این کار تیک گزینه های Play on Awake و Loop را بردارید . سپس مراحل زیر را انجام دهید:

۱٫ اسکریپت Take. Cs  را به شکل زیر تغییر دهید . ۴ خط کد جدید اضافه شده که با توضیح line new // آمده اند:

 
کدهای جدید ، هربار که بازیکن کلید T را فشار می دهد ، یک افکت صوتی اضافه می کنند.

۲ .سپس ، در نمای Hierarchy ؛ گزینه ThirdPersonController را انتخاب کنید.

۳ . در نمــــای Inspector ، فایــــل صــــوتی Points را از نمــــای Project بــــه فیلــــد Points مربــــوط بــــه ناحیه (Take (Script) در نمای Inspector ، درگ کنید:


۴ . درحالیکه ThirdPersonController در نمای Hierarchy انتخاب شده باشد ، در نمای Inspector ؛ دکمه Add Component را کلیک کنید.

 5. کنید انتخاب را Audio >> Audio Source را انتخاب کنید.

۶٫ تیک گزینه Play on Awake منبع صوتی را بردارید . این کار باعث می شود هنگامی که بازی بارگذاری می شود ، کلیپ به صورت اتوماتیک پخش نشود . حالا هربار که انیمیشن take کاراکتر اصلی پخش می شود ؛ کلیپ صوتی “points “نیز پخش خواهد شد .


منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi