گاهی نیاز است که دستورات داخل تابع یا متد با تاخیر مشخصی اجرا شوند. به طور مثال اگر در بازی بمب یا مواد محترقه دیگری پرتاب شود بلافاصله انفجار رخ نمی‌دهد بلکه نیاز به تاخیری بین پرتاب آن و انفجارش است. در چنین شرایطی از روش‌های مختلفی برای ایجاد این تاخیر می‌توان بهره جست که ساده‌ترین و شاید بهترین آن‌ها استفاده از متد Invoke(از کلاس
MonoBehaviour ) است. این دستور در زبان جاوا و سی‌شارپ دارای قالب یکسانیست که در زیر مشاهده می‌کنید:

;Invoke(method_name,delay)

همانطور که مشاهده می‌کنید این دستور دارای دو پارامتر اصلیست که اولین پارامتر شامل نام تابع یا متدی است که می‌خواهیم بعد از تاخیر موردنظر اجرا شود و از نوع String است و پارامتر دوم نیز میزان تاخیر که بر حسب ثانیه بوده و از جنس int یا float می‌باشد. در مثال زیر متد LaunchProjrct بعد از دو ثانیه تاخیر اجرا می‌شود.