آموزش یونیتی- قسمت پنجم

دوربین ها ، صحنه ها را رندر می کنند طوری که کاربر بتواند آنها را ببیند . هر صحنه ای باید حداقل یک دوربین داشته باشد . درواقع ، هنگام ایجاد یک صحنه جدید ؛ یونیتی یک دوربین به نام Camera Main ایجاد می کند . یک صحنه می تواند چندین دوربین داشته باشد . در نمای Scene ؛ دوربین ها با یک نیمرخ سفید از یک دوربین به شکل زیر نمایش داده می شوند : دوربین ها ، اشیاء بازی هستند و می توانند با استفاده از ابزار تغییر شکل و نیز در نمای Inspector ، ویرایش شوند . براساس تصویر دوربین ها ، می توانیم دوربین های یونیتی را دسته بندی کنیم . یک دوربین با دورنمای سه بعدی (Perspective ) صحنه را براساس زاویه دوربین به شکلی که در صحنه موجود است ، رندر می کند .

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

تصـــویر دیگـــر آرتوگرافیـــک اســـت . یـــک دوربـــین بـــا دورنمـــای آرتوگرافیـــک ( Orthographic ) صـــحنه را بــه طــور یکنواخــت بــدون هــیچ دورنمــای ســه بعــدی رنــدر مــی کنــد . از ایــن نــوع دوربــین معمــولا بــرای بــازی هــای ازبــالا بــه پــائین اســتفاده مــی شــود (مثل شکل زیر ) و دوربــین پــیش فــرض مــورد اســتفاده در بــازی دوبعدی و سیستم رابط کاربری یونیتی [ (UI (Interface User ] است .

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

هنگامی که در نمای Hierarchy یک دوربین انتخاب می شود ، مخروط آن در نمای Scene قابل دیدن می شود . ما در آینده از دوربین ها در بازی هایمان استفاده خواهیم کرد .

بازی‌های طراحی شده توسط یونیتی، بر اساس نوع گرافیک و دوربین به دسته ‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱- بازی های سه بعدی کامل

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

آموزش یونیتی- قسمت پنجم


در یونیتی  بازی های سه بعدی از سه نمودار برای ساخت بازی ها استفاده میکنند ابعاد x , y ,z . بازی های سه بعدی در یونیتی بواسطه ی متریال ها ، تکسچرها  در سطح اشیا بازی ، جلوه های جامد بود برای نمایش طبیعی استفاده میکنند . دوربین بطور آزادانه میتواند هر جای صحنه حرکت بکند و نور و سایه ها را همچون دنیای زنده نمایش دهد . دوربین در بازی های سه بعدی در حالت perspective قرار دارد پس اشیای دور را کوچکتر و نزدیک را بزرگ نمایش میدهد درست مثل دنیای واقعی  برای اطلاعات بیشتر به تنظیمات دوربین در یونیتی خود بروید  برای تمام بازی هایی که با این توضیحات مطابقت دارند انتخاب گزینه ی ۳D Mode در ابتدای ساخت پروژه بهترین گزینه هست .

در یونیتی  بازی های سه بعدی از سه نمودار برای ساخت بازی ها استفاده میکنند ابعاد x , y ,z . بازی های سه بعدی در یونیتی بواسطه ی متریال ها ، تکسچرها  در سطح اشیا بازی ، جلوه های جامد بود برای نمایش طبیعی استفاده میکنند . دوربین بطور آزادانه میتواند هر جای صحنه حرکت بکند و نور و سایه ها را همچون دنیای زنده نمایش دهد . دوربین در بازی های سه بعدی در حالت perspective قرار دارد پس اشیای دور را کوچکتر و نزدیک را بزرگ نمایش میدهد درست مثل دنیای واقعی  برای اطلاعات بیشتر به تنظیمات دوربین در یونیتی خود بروید  برای تمام بازی هایی که با این توضیحات مطابقت دارند انتخاب گزینه ی ۳D Mode در ابتدای ساخت پروژه بهترین گزینه هست .

۲- بازی های سه بعدی ارتوگرافیک

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

در یونیتی  در بعضی از بازی ها ،  از هندسه ی سه بعدی درون بازی استفاده میشود به عبارتی اشیا درون بازی سه بعدی هستند ولی دوربین در حالت orthographic  قرار دارد  این نوع بازی ها بهترین روش برای پیاده کردن بازی هایی هست که نیاز به دید پرنده دارد ( دید جامع از بالا) مانند بازی کلش آف کلنز بعضی وقت ها به این نوع بازی ها ۲٫۵ بعدی هم گفته میشود . اگر قصد دارید چنین بازی هایی پیاده کنید باید ۳D Mode را در یونیتی انتخاب کنید به دلیل اینکه شما باید با اشیا و Asset های سه بعدی کار کنید هرچند دوربین ارتوگرافیک هست  در ضمن یادتان باشد دوربین خود را به حالت Orthographic  دربیاورید.
 

۳- بازی های دو بعدی کامل در یونیتی 

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

بازهای بسیاری هستند که از گرافیک flat استفاده میکنند (که به آنها sprite گفته می‌شود)  که همه ی آنها دو نمودار طول و عرض دارند (نمودار x , y) . و دوربین بازی هم هیچگونه حالت perspective به خود ندارد . دوربین همیشه در حالت ارتوگرافیک هست . اگر قصد طراحی چنین بازی هایی دارید انتخاب ۲D Mode بهترین گزینه هست.

۴-  گیم پلی دو بعدی با گرافیک سه بعدی

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

در یونیتی  بسیاری از بازی های دوبعدی از هندسه ی سه بعدی برای بازی های خود استفاده میکنند . ولی گیم پلی به دو بعد محدود میشود . برای نمونه تصویر را ببینید که یک کاراکتر در حال دویدن هست و امکان پرش و دیگر حرکت ها را دارد ولی تمام انها در دو بُعد انجام میگیرد . ولی اشیا بازی سه بعدی هستند و دوربین در این بازی ها نیز perspective  هست  به این بازی ها نیز بازی های ۲٫۵ بُعدی گفته میشود . برای پیاده کردن چنین بازی هایی باید یونیتی در حالت ۳D Mode انتخاب شود.
 

۵- گیم پلی و گرافیک دو بعدی با دوربین perspective  

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

آموزش یونیتی- قسمت پنجم

این نوع هم یکی از حالت های محبوب بازی سازی دو بعدی هست که در این جا تمام اشیا درون صفحه  دوبعدی هستند ولی حالت دوربین سه بعدی !  این حالت برای ایجاد افکت  parallax scrolling مناسب هست . در این حالت بازی مشابه یک تئاتر مقوایی خواهد بود در این حالت بهتر است ۲D Mode انتخاب شود. 

منابع:
samenta.ir
unitycorn.ir
docs.unity3d.com