آموزش یونیتی- قسمت سی و سوم : حالا که بازی ما یعنی Colt Farmer Little کاملا آماده شده ، به شیوه های بهبود این بازی می پردازیم .

بهبود بازی

می توانیم به بازیمان افتخار کنیم اما بعد از مدتی که بازیکن ، بازی ما را اجرا کند ، دیگر چیزی برای به هیجان آمدن بازیکن وجود نخواهد داشت . در اینجا پیشنهاداتی برای بهتر شدن بازی و لذت بخش کردن آن برای بازیکنان ، مطرح می کنیم .

صدا

در آموزش یونیتی- قسمت سی و سوم مجموعا ، ما دو افکت صوتی به بازی اضافه کردیم : صدای نعره بچه گراز و صدائی که در زمانیکه Colt ، آب یا غله به دست می آورد ، پخش می شود .

چند پیشنهاد برای اضافه کردن صداهای بیشتر به بازی :

موسیقی پس زمینه : یک موسیقی پس زمینه زیبا ، می تواند بازی را جذاب تر کند .

افکت های صوتی حیوانات : هر حیوان می تواند سه صدا داشته باشد : حالت بیکاری ، حالت غذاخوردن و حالت آب خوردن . افکت صوتی “crying pigs “که ما به بازی اضافه کردیم مخصوص حالت بیکاری بچه گراز و گراز بالغ است . اضافه کردن افکت های صوتی بیشتر ؛ باعث واقعی تر شدن بازی شده و آن را سرگرم کننده می کند .

کشــاورز مســن : آموزش یونیتی- قسمت سی و سوم در حــال حاضــر ، کشــاورز مســن چنــدین انیمیشــن دارد . یکــی از ایــن انیمیشــن هــا “صحبت کردن” است . می توان برای این انیمیشن ، صدائی را اضافه کرد .

آب : بازی ما دارای رودخانه بزرگی است . Colt می تواند به داخل آب برود و آب جمع آوری کند . این به ما فرصت اضافه کردن دو افکت صوتی را می دهد : صدای ریزش آب درهنگامی که Colt به داخل آب می رود و صدای برداشتن آب توسط Colt.

Colt : می توان چند افکت صوتی را به کاراکتر اصلی بازی اضافه کرد . هنگامی که Colt می پرد ، یک افکت صوتی می تواند پخش شود یا هنگامی که پاهایش بعد از پرش به زمین می رسد ، یک صدای دیگر پخش شود . یا مثلا بازیکن پس از چند ثانیه که دوید ، صدای نفس نفس زدنش به گوش برسد .

افکت های تصویری


غیر از نورپردازی و سایه ها ، بازی ما افکت تصویری دیگری ندارد . چند ایده برای اضافه کردن این افکت ها به شکل زیر است :
آب : هنگامی که Colt به داخل آب می رود ، اگر ریزش آب دیده شود ، عالی خواهد بود . همچنین حباب های هوا درزمان رفتن به داخل آب نیز افکت زیبائی خواهد بود .

آئینه : ما بازی را به صورت اول شخص ساخته ایم . این یعنی بازیکن هرگز کاراکتر Colt را نمی بیند . برای دیده شدن Colt ، می توان یک آئینه به دیوار انبار اضافه کرد . برای اضافه کردن آئینه ، مراحل زیر را دنبال کنید :

۱٫با انتخاب منو Cube | Object 3D | GameObject یک مکعب ایجاد کنید .

۲ . با استفاده از ابزارهای تغییر شکل ، مکعب را طوری تغییر دهید که مسطح شده و برای نصب روی دیوار انبار به عنوان آئینه مناسب شود .
۳ . مکعب را روی دیوار انبار ببرید .
. ۴ درحالیکــــه در نمــــای Hierarchy ، مکعــــب انتخــــاب شــــده باشــــد ، در نمــــای Inspector دکمــــه Component Add را کلیــک کنیــد . ســپس گزینــه Probe Reflection | Rendering را انتخــاب کنید .
۵ . در نمای Inspector ، گزینه Realtime | Type را انتخاب کنید تا در طول بازی ، بازتاب به صورت دینامیک انجام شود .

۶ . در نمای Inspector ، گزینه frame Every | Mode Refresh | Type را انتخاب کنید . این کار باعث می شود که در طول بازی ، آینه دائما به روز شود .

۷ . مکعب را به MirrorCube تغییر نام دهید .

. ۸٫ MirrorCube را از نمای Hierarchy به نمای Project درگ کنید .

۹ .در نمای Inspector ، تغییرات زیر را روی Renderer Mesh اعمال کنید :
Probes Reflection را به Probes Blend تغییر دهید .
MirrorCube را از نمای Project به Override Anchor درگ کنید :

آموزش یونیتی- قسمت سی و سوم

می توانید با اصلاح تنظیمات Renderer Mesh و Probe Reflection آئینه را آنطوری که می خواهید ، تغییر دهید .

عملکرد


می توانید هر عملکردی را که می خواهید به این بازی اضافه کنید . برای این کار نیاز به منابع و اسکریپت نویسی دارید . پیشنهادهای زیر می تواند برای بازی مناسب باشد :

آب : در حال حاضر وقتی Colt به داخل آب می رود ، هیچ اتفاقی نمی افتد . ما قبلا افکت ها ی صوتی تصویری را در این خصوص شرح دادیم . در زمینه عملکرد ، اگر بازیکن بتواند در عمق دریاچه راه برود و سپس بالا بیاید ، عالی می شود . برای این کار ، بازیکن باید مقدار مشخصی اکسیژن داشته باشد که توسط یک نمایشگر روی صفحه نشان داده شود . این باعث می شود بازیکن بالاجبار به سط ح زمین برگردد . اگر بازیکن به سرعت به سطح زمین برنگردد ، می میرد .

غلـه : مـی توانیـد اسـکریپتی بـه بـازی اضـافه کنیـد کـه هـر خوشـه غلـه فقـط یکبـار بتوانـد برداشـته شـود . هربــار کــه بــازیکن عمــل “برداشــتن” را انجــام مــی دهــد ، خوشــه غلــه برداشــته شــده ،بایــد ناپدیــد شــود (تخریب شئ بازی )

کشاورز مسن : یک گزینه خوب برای این کاراکتر ، پیاده سازی یک سیستم گفتگو با کارکتر اصلی است تا بتوانند با هم تعامل داشته باشند . حتی می توانید بازی را طوری اصلاح کنید که بازیکن بتواند هر دو کشاورز مسن و Colt را کنترل کند . همچنین می توانید بازی را طوری ویرایش کنید که دو بازیکن بتوانند در یک زمان از طریق شبکه یا سرور وب ، بازی کنند . بازیکن اول باید Colt را کنترل کند و دیگری ، کشاورز مسن را .

منبع: 
javad.arbabi e-book
ir.dev-bazi